Home » Over ons » GGD

Inspectierapporten

Beleid t.a.v. Veiligheid en Gezondheid

Wij bieden verantwoorde kinderopvang voor de veiligheid en gezondheid van alle kinderen. Hierbij inventariseren wij jaarlijks de risico’s die kinderen bij ons op kunnen lopen. Onze bevindingen vermelden wij jaarlijks in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE). Deze worden getoetst door de GGD. Wij passen ons beleid hierop aan. De verschillende beleidsstukken liggen ter inzage in de hal van De Kikkerpoel.

De volgende beleidsstukken/protocollen liggen ter inzage:

  • pedagogisch beleid
  • vermoeden van kindermishandeling
  • vermoeden van seksuele mishandeling door medewerker
  • veilig slapen/wiegendood preventie
  • zieke kinderen/medicijnen
  • hygiëne
  • handen wassen
  • stage beleid
  • vierogenprincipe