Home » Informatie » Opvangkosten

Het tarief is € 7,60 per uur.

De vier vakantieweken waarin we zijn gesloten worden bij ons niet in rekening gebracht.

Wij berekenen de jaarprijs en delen deze door 12, zodat u elke maand hetzelfde bedrag betaald.

Op www.toeslagen.nl kunt u zien wat u als tegemoetkoming krijgt in de kosten van de kinderopvang. Hierbij heeft u ons registratienummer (LRK =Landelijk Register Kinderopvang) nodig en het BSN nummer van uw kind.

Het is belangrijk dat u kinderopvangtoeslang op tijd aanvraagt.

Zorg dat u de toeslag binnen drie maanden aanvraagt. De kinderopvangtoeslag wordt vanaf 2014 namelijk nog maar maximaal drie maanden met terugwerkende kracht uitgekeerd.